สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินการขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ : โรงเรียนคุณภาพ

              วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.30 น.  นายอัมพล  หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ : โรงเรียนคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  ครั้งที่ 1/2565  ซึ่งการประชุมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณา (1) กำหนดช่วงวันเวลาการขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ : โรงเรียนคุณภาพ ระดับโรงเรียน  (2) กำหนดช่วงวันเวลาการขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ : โรงเรียนคุณภาพ ระดับเขตคุณภาพการศึกษา (3) กำหนดช่วงวันเวลาการขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ : โรงเรียนคุณภาพ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ  ห้องประชุม 2 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2