การรับสมัครครูชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนคุณภาพชุมชน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพชุมชน เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคล นำโดย นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพชุมชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๒ อัตรา เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑