ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมให้กำลังใจและต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดเกษมบำรุง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวนิตยา ภูมิไชยา ศึกษานิเทศก์ ร่วมให้กำลังใจและต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวัดเกษมบำรุง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวอดิพร อินทบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กร ชุมชนให้การต้อนรับ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)