ผอ.สพป.ยโสธร เต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยม พบปะ การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 ของโรงเรียนบ้านหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

และท่านผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ได้กล่าวกับลูกๆ นักเรียนว่า ภาษาสามารถเรียนรู้ด้วยการแสดงออกด้วยท่าทางและการเข้าถึงศิลปะ ลูกๆ ต้องเข้าใจในความหมาย เพื่อให้ความสวยงามเกิดขึ้นภายในจิตใจของทุกๆ คนจึงฝากให้ลูกๆ ทุกคนได้ตั้งใจเรียนรู้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2