สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมสร้างความเข้าใจเรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจักรรินทร์ อภิสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและคณะศึกษานิเทศ ร่วมรับชมการประชุมสร้างความเข้าใจเรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสำนักงาน กคศ. ณ ห้องประชุม VEDEO Conference สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)