สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา รอบ 1 ปี ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านซำเตย

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2ประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบ 1 ปี ครั้งที่ 2 ของ น.ส.ณัฐวรรณ ปาลิวนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำเตย โดยมี ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนร่วมให้ข้อมูลในการประเมิน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนบ้านซำเตย อ.วังทอง จ.พิษณุโลก