สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร

22 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.มานิตย์  นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร เพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ชี้แจงข้อราชการ การส่งเสริมการจัดการศึกษา  มีผู้บริหารโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมโรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร  โดยศาสตาจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ บรรยายพิเศษ “จุดอับการศึกษาไทย”