สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษา รอบ 1 ปี ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าขนุน

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นางประสิทธิพร เอี่ยมสะอาด ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสายรุ้ง คำพุฒ กรรมการ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบ 1 ปี ครั้งที่ 2 ของ นายมนตรี ถิรชญานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าขนุน โดยมี ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนร่วมให้ข้อมูลในการประเมิน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนบ้านป่าขนุน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก