สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 Conference อัปเดทการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2561

            วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  นายประกิจ พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายคำแหง  แก้วจุฑามณี  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  นางสาวเพชรไทย เย็นแย้ม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ร่วมประชุมทางไกลวีดิโอคอนเฟอเรนซ์   เรื่อง  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน      ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ.  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561  และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยความร่วมมือระหว่าง สพฐ. และสำนักงาน ก.ค.ศ. ทั้งนี้  ได้สั่งการให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมทางไกลวีดิโอคอนเฟอเรนซ์  ณ สถานศึกษาของตน  พร้อมทั้งรายงานข้อมูลการเข้าร่วมประชุม ให้ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ทราบต่อไป