Evaluation Team สพฐ. ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1

วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานกรรมการฯและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16 (เชียงราย พะเยา น่าน แพร่) นายสุชาติ ศศิภัทรกุล อดีต ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 นายวรพงษ์ สันติวงค์ อดีต รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และนายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฯ (Evaluation Team) ได้รับการแต่งตั้งจาก สพฐ. ให้ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา 1 ปี นายธนายุทธ คำภีระ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ณ ห้องประชุมประถมนุสรณ์ สพป.พะเยา เขต 1 ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา