การประเมินนักเรียน รร.ถ้ำปินวิทยาคม สพม.พะเยา เข้ารับรางวัลพระราชทาน

การประเมินนักเรียน รร.ถ้ำปินวิทยาคม สพม.พะเยา เข้ารับรางวัลพระราชทาน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 เข้าประเมิน นางสาวอภิสรา อาภรณ์สายรุ้ง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา สพม.พะเยา ในการนี้ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ร่วมกับประธานและผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่นักเรียนและคณะครูที่ทุ่มเทในการเตรียมงานการประเมินครั้งนี้