สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด จำนวน 44 โรงเรียน  พร้อมมอบนโยบายการศึกษาในการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) มีเป้าหมายโครงการ “เป็นที่ยอมรับของชุมชน มุ่งคนสู่การมีงานทำ เน้นย้ำการมีส่วนร่วม”  ซึ่ง มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ทั้ง 44 โรงเรียน จำนวน 450 คน ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)