สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษา รอบ 1 ปี ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบ 1 ปี ครั้งที่ 2 ของ นางดวงหทัย รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินไม้แดง และ นางสาวพิตะวัน เนตรทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ โดยมี ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมให้ข้อมูลในการประเมิน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง อำเภอวังทอง และโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก