รอง ผวจ.ปราจีนบุรี มอบอุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กนักเรียนในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายพงษ์สิทธิ์  เนื่องจำนงค์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานมอบอุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้และด้อยโอกาส ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  พร้อมด้วยรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี  และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี  ร่วมกันมอบอุปกรณ์การศึกษาและสิ่งของให้กับนักเรียนที่ยากไร้และด้อยโอกาส ยากจน แต่เรียนดี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  80  คน โดยมี นายสหชัย  แจ่มประสิทธิ์สกุล  นายอำเภอกบินทร์บุรี  นายอัมพล  หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  และบุคลากรในสังกัด  ร่วมให้การต้อนรับ  ณ  ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2