สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วางแผนขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมทางการศึกษาสู่นวัตกร ปีการศึกษา 2565

นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) เป็นประธานการประชุมวางแผนขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมทางการศึกษาสู่นวัตกร ปีการศึกษา 2565 โดยมี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1