สุรินทร์ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล เรื่อง การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน

>8 ก.พ 2562 นายณรงค์ศักดิ์  เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ร่วมประชุมทางไกล VDO Conferent  เรื่องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2

// นาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2  ถ่ายภาพ /ข่าว                ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea