ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสารคามพิทยาคม

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสารคามพิทยาคม โดยมี ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม อดีต ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเอราวัณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม