ผอ.สพป.สิงห์บุรี พบปะนักเรียนหน้าเสาธง โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.พิเชฐร์ วันทอง เวลา 07.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ร่วมพบปะ พูดคุยกับนักเรียน คณะครู ผู้บริหาร หน้าเสาธง” ณ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีจุดประสงค์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการดำรงชีวิตในสังคม การเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของชาติบ้านเมืองและการศึกษาเล่าเรียนเพื่อความสำเร็จและอนาคตที่ดี การรู้หน้าที่ การมีวินัย การช่วยเหลือสังคม ตามวิชาและกฎลูกเสือ การป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด และปัญหาสังคมอื่นๆ ด้วยการพากเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ฯลฯ