สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พัฒนาศักยภาพครูบรรจุใหม่สู่การเป็นครูมืออาชีพ

        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.30 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายนพดล  ตลับแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  และส่งตัวไปโรงเรียนที่เลือกบรรจุและแต่งตั้ง  จำนวน 7 ราย  ทั้งนี้ นายนพดล  ตลับแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ได้ปฐมนิเทศและให้โอวาทแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้ได้รับการบรรจุ  ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ณ ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2