สพป.สิงห์บุรี ร่วมประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี รอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรี ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี