สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมประชุมผู้บริหารการศึกษา เพื่อวางแผนและรองรับการประเมิน

         วันที่ 1 มีนาคม 2565  นายอัมพล  หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  พร้อมด้วยนายจินดา วงศ์อำมาตย์  นายวิทยา วังคะฮาต  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา เพื่อวางแผนและรองรับการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ในเขตตรวจราชการที่ 9 ระหว่างวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2565 ซึ่งการประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี  ณ รอยัลฮิลส์  กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก