ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นการจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่

เมื่อวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่(งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2563-2564) เชิงประจักษ์ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีประกอบด้วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเวียงสระ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา โรงเรียนบ้านปลายแหลม และจังหวัดชุมพร ได้แก่โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2