สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” และร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 8/2565 เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา และเวลา 09.00 น. ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อสื่อสารนโยบายและติดตามผลการดำเนินการตามนโยบาย และนำเสนอนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ 3 เรื่อง ได้แก่ ความปลอดภัย (MOE Safety Center), โรงเรียนคุณภาพ และโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

https://www.facebook.com/588904804513096/posts/7021223091281203/?d=n