สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 8/2565และร่วมการประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 8/2565 เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา และเวลา 09.00 น. ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อสื่อสารนโยบายและติดตามผลการดำเนินการตามนโยบาย และนำเสนอนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ 3 เรื่อง ได้แก่ ความปลอดภัย (MOE Safety Center), โรงเรียนคุณภาพ และโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ณ ห้องประชุมทางไกลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2