สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจ ATK ผลลบ 100%

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 บุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ครั้งที่ 3 ด้วยชุดตรวจ ATK โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ดินทอง ด้วยความห่วงใย ความปลอดภัย สร้างความมั่นใจแก่บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ ผลการตรวจ ATK บุคลากร 67 คน ผลเป็นลบทั้งหมด วันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 2