สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมทบทวนและจัดทำภารกิจขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ

         วันที่ 3 มีนาคม 2565  เวลา 13.30 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมการทบทวนและจัดทำภารกิจขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งการประชุมเพื่อพิจารณา  (1) การทบทวนรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนเครือข่าย รุ่นที่ 2  (2) ทบทวนการกำหนดจุดพื้นที่สร้างบ้านพักครู 1 อำเภอ 1จุด  ระบุจำนวน พร้อมรายชื่อผู้ต้องการเข้าพัก ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็น รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ประธานเขตคุณภาพการศึกษา  ณ  ห้องอาหาร สพป.ปราจีนบุรี เขต 2