สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ความประพฤติ คุณลักษณะที่เหมาะสม คุณภาพ ให้สามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดี มีครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 63 คน เข้ารับการปฐมนิเทศในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมตะเภาแก้ว สพป.พิจิตร เขต 1