ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการการทบทวนการกำหนดจุดและจัดทำแผนที่โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนเครือข่าย และการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการการทบทวนการกำหนดจุดและจัดทำแผนที่โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนเครือข่าย และการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1