ประชุมหารือโครงการพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เข้าร่วมการประชุมหารือการดำเนินงานโครงการพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู ลูกเสือสามัญ –  ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ที่มาเข้าค่ายเดย์แคมป์  ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง (หนองกระทิง) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง