สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะในหน่วยงานกับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2

              วันที่  8  กุมภาพันธ์ 2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  และบุคลากรในสังกัด  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก  สพป.ชัยภูมิ เขต 2  นำโดยนายสุดสาคร  เรืองวิเศษ  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 4 คน  ณ ห้องประชุม 2 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในสำนักงาน  เพื่อให้ผู้บริหารได้เพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการขยะในสำนักงานและในสถานศึกษา ให้มีรูปแบบและมีประสิทธิภาพง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์  โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม