สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ผอ.สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ยโสธร เขต 1 ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร และ นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดยโสธร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด รวมถึงปฏิทินการดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และรายละเอียดตัวชี้วัดคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2