ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานโครงการพาน้องกลับมาเรียนและโรงเรียนคุณภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานโครงการพาน้องกลับมาเรียนและโรงเรียนคุณภาพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ในพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา “SAFE สถานศึกษาปลอดภัย” ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวต้อนรับ คณะติดตามประกอบด้วยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อติดตามโครงการพาน้องกลับมาเรียนและโรงเรียนคุณภาพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 3 เขตประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมชลธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)