ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพม.น่าน รอบ 6 เดือน

นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. โดยมีนายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และนายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ นางกุลนันทน์ เวียงห้า ผู้ช่วยเลขานุการ ประเมินสัมฤธิผลของนายอรรณพ จูจันทร์ ผอ.สพม.น่าน เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน อ.ภูเพียง จ.น่าน

ดูภาพทั้งหมด