ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผอ.น่าน เขต 1 รอบ 6 เดือน

นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. โดยมีนายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และนายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ นางกุลนันทน์ เวียงห้า ผู้ช่วยเลขานุการ ประเมินสัมฤธิผลของนางกรรณิการ์ ผาลา(อุดม) ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 อ.เมืองน่าน จ.น่าน

ดูภาพทั้งหมด