ประเมินสัมฤทธิผลฯผอ.สพป.แพร่2-พะเยา2-สพม.พะเยา รอบ 6 เดือน

นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. โดยมีนายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และนายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ นางกุลนันทน์ เวียงห้า ผู้ช่วยเลขานุการ ประเมินสัมฤธิผลของนายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ว่าที่ ร.ท.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา และนายชาญชัย ทองแสน ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมภูชมนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 อ.จุน จ.พะเยา

ดูภาพทั้งหมด

นำเสนอ ชมนิทรรศการ