กิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียน Open House โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม สพป.สิงห์บุรี

เมื่อวัน อาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานกิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียน Open House เพื่อให้โรงเรียนได้นำเสนอผลงานการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ให้กับ สาธารณะชนได้มีส่วนร่วมรับทราบในการจัดการศึกษา มีการจัดกิจกรรม การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน การแสดงของนักเรียน และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพต่างๆ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ในชุมชน โดยมีนางสาวบังอร เขียวรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโฆสิทธาราม เป็นผู้กล่าวรายงาน