สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรม สร้างจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว กิจกรรมหน้าเสาธง ทุกวันจันทร์

วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ทุกคนได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสงบสุข และความรักสามัคคีต่อกันของบุคคลในชาติ โดยครูใหญ่ ประจำวันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แก่ นางจุฑาทิพย์ ด่านสกุลเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นำทำกิจกรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณตน การให้โอวาท ร้องเพลงศึกบางระจัน และเพลงสรรเสริญพระบารมี ในการนี้ ได้ฝากถึงการยื่นภาษีประจำปี โดยให้ยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และสามารถพิมพ์ใบเสร็จ กบข.ได้จากระบบ E-Mail โดยให้กรอก วันเดือนปีเกิดของตนเอง