สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ภูเก็ต

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานการบริหารงานด้านต่าง ๆ โดยการซักถาม พบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2