ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเกิ้ง(สามัคคีคุรุราษฎร์)

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษาโรงเรียนบ้านเกิ้ง(สามัคคีคุรุราษฎร์) โดยได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนแบบ on site และติดตาม จุดเน้นเชิงนโยบาย ระยะเร่งด่วน อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย สื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะ Digital Literacy ครูนักเรียนมีความปลอดภัย พร้อมนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน และการป้องกันโรคติดต่อตามมาตรการป้องกันโควิด โดยมี นายสุเมธ มาศงามเมือง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกิ้ง(สามัคคีคุรุราษฎร์) ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สามัคคีคุรุราษฎร์) อ.เมือง จ.มหาสารคาม