สพป.ปจ.2 ดำเนินการกิจกรรมหน้าเสาธง ครั้งที่ 6/2562

         วันที่  11  กุมภาพันธ์  2562   นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  มอบหมายให้นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ   สวดมนต์  ยืนสงบนิ่ง  แผ่เมตตา  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต   เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  และการเป็นข้าราชการที่ดี  มีระเบียบวินัย  รู้หน้าที่  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  และมีจิตสาธารณะ  ขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล  ซึ่ง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ได้ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง ทุกวันจันทร์