สพป.สระแก้ว เขต 1 ประชุมแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย นางประภัสสร สรวนรัมย์ นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม อบจ. สระแก้ว