ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูเกียรติศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำเสียว

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูเกียรติ “ผู้มีผลงานดีเด่น” ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำเสียว เพื่อมอบโล่และเกียรติบัตรวันครูดีเด่นด้านต่าง ๆ ประจำปี 2565 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำเสียว พร้อมนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานบ้านวิชาการต่าง ๆ ของนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดอนงัว อำเภอกันบรบือ จังหวัดมหาสารคาม