สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 10/2565

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น.นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสมใจ มิ่งไชย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ” ครั้งที่ 10/2565 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาและข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2