สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน”

 วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด ร่วมพิธีประกาศรางวัล “ค่าของแผ่นดิน”  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้รับการคัดเลือกและได้รับใบประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ประเภทโครงการ  โครงการการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี  ที่มีผลงานด้านการส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ต้นแบบการสร้างสรรค์ทำความดี ประเภทโครงการ จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เป็นประธานในพิธี