สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบ RT ป.1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. และ 13.00 น. ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ การประชุมชี้แจงการทำหน้าที่กรรมการคุมสอบ เพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวปฏิบัติของ สพฐ. ทั้งนี้ สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดสอบ RT ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 141 ห้องสอบ