สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนโครงการอบรมครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา

  วันที่ 17 มีนาคม 2565  เวลา 09.00 น. นายอัมพล หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  วัตถุประสงค์การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เป็นแกนนำด้านจิตวิทยา  เพื่อเข้าใจทิศทางการทำงานการคัดกรอง และพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรให้เด็กและเยาวชนไทยมีสุขภาวะที่ดี เพื่อเติบโตเป็นประชากรของประเทศที่มีคุณภาพและมีสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้น กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 120 คน  โดยมีนางสาวสมปรารถนา  แสงลับ  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และนางสาวณิชากร  ธรรมานนท์  นักจิตวิทยาสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง กรุงเทพมหานคร  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2