สพป.ชลบุรี เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นนทบุรี เขต 1

วันที่ 17 มีนาคม 2565  เวลา 09.30 น. นายเต็ม  เสืออ่วม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ธัญญรัตน์  บัวพันธ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นำโดย ดร.ศุภสิน  ภูศรีโสม ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 และผู้บริหารการศึกษา บุคลากรในสังกัด มาดูงานการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใน สพป.ชลบุรี เขต 1 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ณ ห้องประชุมจันทนี  สพป.ชลบุรี เขต 1