สพป.ชลบุรี เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพฯ และรับมอบนโยบายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2567 มีรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุม และรับมอบนโยบายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 “เรียนดี มีความสุข” โดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.ชลบุรี เขต 1