สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมประชุมติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการที่ 8

วันที่  18 มีนาคม 2565  เวลา 09.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวธัญญรัตน์  บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 ร่วมประชุมติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบาย   ผ่านทางระบบ Video Conference Zoom Meeting ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 1 โดยมี นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ดำเนินการติดตามผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาในพื้นที่