สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 ครั้งที่ 2

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 ครั้งที่ 2 เพื่อสรุปผลการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2